INFORMATOR DLA ZLECENIOBIORCÓW – Zmiany podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2022 roku.

Szanowni Państwo,

1 lipca 2022 roku, w Polsce, zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe. Są to zmiany, które wchodzą automatycznie i będą stosowane do wyliczenia Państwa wynagrodzeń podstawowych i  dodatkowych począwszy od wynagrodzenia za czerwiec 2022 wypłaconego w lipcu 2022. Dlatego też, wyliczenia wynagrodzeń netto ulegną modyfikacji. Podkreślamy, iż zmiany te nie są zależne od nas – jest to rewolucja w polskim systemie podatkowym. Do końca czerwca 2022 była możliwość rozliczania zleceniobiorców na zasadach z 2021 roku, gdzie 7,75 % składki zdrowotnej było odliczane od podatku (mniejszy podatek). Aktualnie nie ma już możliwości takiego rozliczania wynagrodzenia zleceniobiorców. Dlatego też, pomimo obniżenia podatku dochodowego od 1 lipca 2022 roku z 17% na 12%, Państwa wynagrodzenie netto będzie nieco niższe. Wynagrodzenie netto na godzinę ulegnie obniżeniu, przez wzgląd na wyższy podatek, który będziecie Państwo mogli odzyskać w 2023 roku do max kwoty 5100 zł, jeżeli zarobicie w 2022 poniżej 120.000 zł. Jeżeli Państwa przewidywane dochody w 2022 roku będą niższe niż 30.000, możecie zwrócić się do nas z wnioskiem o nie pobieranie podatku, co zwiększy Państwa wynagrodzenie miesięczne.

UWAGA! Jeżeli okaże się, że po złożeniu powyższej prośby, Państwa dochody roczne przewyższą 30.000, będziecie zmuszeni do zapłaty zaległego podatku!!!!!!

Powyższe informacje nie dotyczą studentów/osób ​​poniżej 26 roku życia. Zostaną one obliczone według starych zasad.

HM Serwis Group