Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa polega na oddelegowaniu pracownika tymczasowego o określonych kwalifikacjach określonych przez Klienta do siedziby jego firmy gdzie wykonuje on pracę pod jego nadzorem.

Prowadzimy rozbudowaną bazę danych kandydatów, która umożliwia nam w szybki i łatwy sposób dotarcie do odpowiedniego kandydata na poszukiwane stanowisko.

Dlaczego warto zatrudniać w systemie  czasowym?

Praca tymczasowa zapewnia naszym Klientom elastyczność reagowania w przypadku wahań cykli koniunkturalnych poprzez bezzwłoczne dopasowanie poziomu zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania.

Jest niezastąpionym rozwiązaniem w okresie sezonowych wzrostów produkcji/sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych przez etatowych pracowników bądź zastąpienia pracownika w czasie urlopu macierzyńskiego lub dłuższego chorobowego.

Zalety pracy tymczasowej:

 • odciążenie działu kadr/HR poprzez przekazanie agencji wszystkich zobowiązań wynikających z zatrudniania pracowników,
 • możliwość kilkugodzinnego zatrudnienia pracownika,
 • eliminacja przestojów pracy poprzez zapewnienie stałej ilości
 • pracowników niezależnie od czynników zewnętrznych i sytuacji losowych,
 • elastyczność zatrudnienia i możliwość szybkiej reakcji na zmianę zapotrzebowania.

Praca tymczasowa daje szerokie możliwości planowania polityki zatrudnienia w firmie, reagowania na nieoczekiwany wzrost zapotrzebowania na personel zewnętrzny, związany z sezonowością produkcji, wzrostem zamówień lub zwiększenia ilości kontrahentów.

Odpowiedni i zrównoważony poziom zatrudnienia obniża koszty pracy związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Powierzając HM Serwis Group odpowiedzialność za rekrutacje mogą Państwo skoncentrować się na strategicznych celach i działaniach przedsiębiorstwa zyskując wykwalifikowaną kadrę, zarządzanie zatrudnionym personelem oraz pełna obsługę kadrową.

Usługi pracy tymczasowej oferowane są zgodnie z ustawą z dnia 09.07.2003 roku, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, przepisami kodeksu pracy i przepisami kodeksu prawa cywilnego.

Praca tymczasowa umożliwia:

 • dobór odpowiedniego kandydata na podstawie narzędzi wykorzystywanych w doradztwie personalnym,
 • przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów administracji i rekrutacji,
 • dostęp do rozbudowanej bazy kandydatów HM Serwsis Group,
 • zmniejszenie kosztów związanych bezpośrednio z zatrudnieniem personelu z zachowaniem efektywności pracy,
 • stałe korzystanie z usług personelu czasowego bez konieczności wiązania się z nim na stałe,
 • sprawdzenie pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

Prowadzimy rozbudowaną bazę danych kandydatów, która umożliwia nam w szybki i łatwy sposób dotarcie do odpowiedniego kandydata na poszukiwane stanowisko.
Praca tymczasowa zapewnia naszym Klientom elastyczność reagowania w przypadku wahań cykli koniunkturalnych poprzez bezzwłoczne dopasowanie poziomu zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania. Jest niezastąpionym rozwiązaniem w okresie sezonowych wzrostów produkcji/sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych przez etatowych pracowników bądź zastąpienia pracownika w czasie urlopu macierzyńskiego lub dłuższego chorobowego.
Usługi pracy tymczasowej oferowane są zgodnie z ustawą z dnia 09.07.2003 roku, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, przepisami kodeksu pracy i przepisami kodeksu prawa cywilnego.