Co warto o nas wiedzieć…

HM Serwis Group jest zarejestrowanym podmiotem, działającym na europejskim rynku. Powstał w ramach połączenia podmiotów ANTIDOTUM i HM Serwis.

Agencja Zatrudnienia ANTIDOTUM była ukierunkowana na polski rynek działając z sukcesami od 2003 roku. Agencja HM Serwis natomiast skupiała się na rynku europejskim, zdobywając pozytywne doświadczenia od 2010 roku. Ściśle współpracując współtworząc rynek agencji zatrudnienia w ostatnich latach, postanowiono zjednoczyć siły pod jednym brandem powołując HM Serwis Group.

Czym się zajmujemy?

Praca tymczasowa

Polega na kierowaniu do pracy pracowników zatrudnionych przez agencję, wykonujących prace na rzecz i pod kierownictwem Klienta. Jest to elastyczne i nowoczesne rozwiązanie, umożliwiające pozyskanie dużej liczby pracowników o wymaganych kwalifikacjach w krótkim czasie.

Rekrutacja stała / specjalistyczna

Polega na rekrutacji i selekcji kandydatów, którzy po przejściu kilkustopniowej rekrutacji zostaną zatrudnieni bezpośrednio w firmie Klienta. Opiera się na pozyskiwaniu aplikacji z wykorzystaniem rozbudowanej bazy danych HM Serwis Group wspomaganych ogłoszeniami internetowymi i prasowymi, jak i bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Weryfikacja i ocena pracowników

Daje możliwość określenia potencjału oraz kierunków rozwoju, rozpoznania kompetencji oraz poznania słabych i mocnych stron obecnych lub przyszłych pracowników. W zależności od potrzeb lub wymagań Klienta opiera się na testach lub obserwacji potencjalnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w organizacji.

Leasing pracowniczy

To umożliwienie odpowiedniej organizacji pracy i elastyczności zatrudnienia w organizacji Klienta poprzez uzupełnienie okresowo zwiększonego zapotrzebowania na personel osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Cały proces obsługi osób precyzyjnie dostosowujemy do wymogów Klienta.

Dlaczego my?

Bezustannie się rozwijamy. Nasi pracownicy, regularnie przechodzą szkolenia aby stworzyć prawdziwie prężny zespół, który funkcjonuje wyłącznie dla Państwa potrzeb. Wszelkie podane nam dane przechowywane są i przetwarzane z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U.2019.0.1781 (tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podczas realizacji każdego powierzonego nam projektu dbamy o zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Możemy to osiągnąć poprzez nastawienie na partnerskie działanie, współpracę oraz pełne zaangażowanie naszego zespołu w wykonywaną pracę. Do tej pory żadna z firm nie zrezygnowała z naszych usług.

Posiadamy wymagane uprawnienia do prowadzenia agencji zatrudnienia (certyfikat MPiPS nr 15326).