Czym jest praca sezonowa / tymczasowa?

Praca tymczasowa to przede wszystkim praca o charakterze sezonowym, doraźnym lub na czas zastępstwa nieobecnego pracownika etatowego.

Wykonując pracę tymczasową jesteś zatrudniony przez agencję zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy i wykonujesz pracę wyłącznie dla określonego pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem. To on określa zakres obowiązków pracownika, ma bezpośredni wpływ na jego pracę, a także dba o bezpieczeństwo, w miejscu w którym praca jest wykonywana.

Dlaczego warto?

Praca tymczasowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku i niezależnie od posiadanego doświadczenia.

Osoby młode, uczące się mają możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, dzięki czemu mogą połączyć pracę z nauką,
możliwość uzyskania dodatkowego dochodu oraz zdobycia cennego doświadczenia.

Praca tymczasowa jest atrakcyjną formą zatrudnienia dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka bądź osób w wieku 50+. Jest szansa na zdobycie stałej posady, bo często zdarza się, że pracodawca zatrudnia u siebie najlepszych pracowników tymczasowych.